Marie Joubert
  Marié Joubert - 082 670 1217
marie@mariejoubertlaw.co.za
www.mariejoubertlaw.co.za
Eversdal, Durbanville
Posbus 4064, Tygervallei, 7536
086 637 2570

Marié Joubert (LLB)(US) is in Mafikeng gebore en het haar regsgraad aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Sy het daarna ook die verdere professionele kwalilfikasies as Notaris en Aktebesorger bekom.

She has been practising as admitted attorney, notary and conveyancer with right of appearance in the High Court, since 2009.

Vorige besigheidsopleiding en ervaring sluit in Rekeningkunde, Oudit, Finansiëlebestuur, Bemarking, Openbarebetrekkinge, en Eiendomsbemarking- en bestuur.Marie Joubert